Aandacht voor succes

//Aandacht voor succes

Aandacht voor succes

 Wat doe jij al goed? Aandacht voor  jezelf.

Mensen gaan zich over zichzelf beter voelen wanneer ze aandacht geven aan wat zij goed doen of wat succesvol is gebleken. In het oplossingsgericht werken gaf ik veel aandacht aan de positieve stappen die een client had gezet om iets te veranderen of te leren. De bedenkers van deze methode ervaarden in de praktijk hoe krachtig dit werkte op het goed voelen van hun clienten. Het idee er achter is, wanneer je ervaart dat je al veel goed hebt gedaan je van zelf de kracht vindt om ander moeilijke dingen te veranderen. Een groot deel van het succes in de therapie was toe te schrijven aan het analyseren van wat goed is gegaan en succesvol was.

In het werken met het oplossingsgerichte denken werd ik mij bewust hoe lastig het voor veel mensen is om hun aandacht te vestigen op wat ze goed doen en wat maakt dat zij succes behalen. Steeds opnieuw, wanneer ik het gesprek stuurde naar de vraag: wat gaat er al goed in je leven?, kreeg ik steenvast de opmerking: daar denk ik nooit over na. Ik weet wel wat ik niet goed doe. Deze uitspraken hebben er toe geleid dat ik ben gaan uitzoeken wat de reden hiervan is. Ik werd mij bewust dat we in ons leven zonder veel moeite geleerd hebben om negatief over ons zelf te denken en dat het negatieve elke dag wordt aangevuld. En dat je waardering en wat goed gaat moet leren. Alleen door mijn volharding in het door vragen kwam er aandacht voor de goede dingen in het leven van de client of deelnemer. In een ander deel van dit artikel schrijf ik er meer over en wat je er aan kan doen om het te veranderen. Dit proces maakte mij bewust dat ik als buitenstaande de catalysator ben en dat de ander afhankelijk is van mijn initatief anders gebeurde het niet. Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft me gebracht bij het idee dat je, wil je iets veranderen in je leven, alleen afhankelijk bent van jezelf. Er is maar een persoon die er voor kan zorgen wat er in je leven komt en blijft. Dit bewust zijn heeft mij er toe gebracht om mensen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een verandering. Ieder mens is in staat zelf veranderingen in zijn leven aan te brengen. Er zullen mensen zijn die eerst een katalysator nodig hebben. De tool die ik je geef met dit format verzekerd jou er van dat je er kracht en vreugde aan ontleed. Zonder uitzondering. Alleen jij kan er voor zorgen dat het mislukt of een succes wordt. Dit format is een onderdeel van de kantelmethode. www.statusflow.nl blog/ format aandacht voor jezelf.

 Uit de reacties van deelnememers zal je opmerken dat iedereen het leuk vond en ook de wens uitsprak om het meer van te doen, maar dat  het er meer van doen bleven ze afhankelijk van anderen. Met deze reeks artikelen wil ik je inspireren om te oefenen met waardering geven aan jezelf en dat je zelf de verantwoordelijkeheid te neemt om het tot een gewoonte te maken. Die gewoonte onstaat door succes ervaringen, herhaling en doorzetten.

Ik heb jaren geleden een format ontwikkeld: leren van successen. Dit format is tot stand gekomen door met meerdere proefpersonen te werken. Daarnaast gebruikte ik dit als onderdeel van mijn oplossingsgerichte behandeling van problemen. Ik wilde voor het ontwikkelen van dit format graag ervaringen opdoen met het positieve effect in de praktijk . Dus welk effect het heeft als je dit als gewoonte in je leven gaat gebruiken. Later heb ik veel ervaringen opgedaan in mijn trainingen. Ik had van het leren van successen een vast onderdeel gemaakt. In dit artikel laat ik de uitkomsten zien van mijn ervaringen met de proefpersonen en deelnemers aan mijn trainingen. Dit artikel bestaat uit meerdere artikelen die samen een geheel vormen. Het format is te vinden op mijn blog en daar gratis te downloaden. Zodat je al vast kennis kan maken met je goed voelen over jezelf. Mijn intentie is om mensen een gereedschap te geven waarmee ze in hun leven  kunnen oefenen en ontdekken wat de kracht hiervan is. Leren van iets nieuws kost tijd, inspanning en volharding. De ervaringen dat het werkt zal je de motivatie geven door te gaan en het door te geven aan anderen. Jij bent de enige persoon die er voor kan zorgen dat je er plezier aan beleefd. Ik kan je beloven dat, wanneer je er echt werk van maakt, het je veel plezier en kracht zal geven. Het is aan jou de keus om of je dat kadootje aan jezelf geeft.  

Deze oefening is onderdeel van de  training  de kantelmethode van FlowStatus. Ik wens je veel plezier.

 Heb je er vragen over voel je welkom deze te stellen.

Heb je een vraag over een verandering die je wens in je leven voel je welkom die te stellen.  

Gerrit van de VegteĀ©                                                                                                                                                                                                                                     

By |2019-01-28T12:14:03+00:00januari 28th, 2019|Geen categorie|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment