weegschaalcoaching statusflow borne

Onderwijs en coachen

/Onderwijs en coachen
Onderwijs en coachen2018-12-06T10:51:09+00:00

Onderwijs en coachen.
Veel mensen hebben het verlangen om veranderingen aan te brengen in de manier waarop ze nu leven. Mensen voelen de natuurlijke behoefte verandering aan te brengen wanneer iets niet goed voelt. Nare en pijnlijke gevoelens zijn het gevolg van negatieve gedachten. Positieve en plezierige gevoelens zijn het gevolg van positief gedachten. In veel situaties geven mensen meer aandacht aan gedachten van wat er mist, wat niet goed voelt en waarom het niet goed voelt, waardoor het voelt dat het slecht voelen heviger wordt. Dat gevoel klopt.

Gedachten zijn magnetisch en  door de wet van aantrekking worden gelijksoortige gedachten, situaties en mensen aangetrokken. Negatieve gedachten zijn een katalysator voor slecht voelen. Positieve gedachten zijn een katalysator voor je goed voelen.  Dat is de Wet van Aantrekking. Om je goed te voelen is het nodig dat je positieve gedachten hebt. Om veranderingen aan te brengen is het nodig om je gedachten te kunnen kantelen van negatief naar positief. Uit observaties in het dagelijks leven en uit de hoeveelheid cliënten die gebruik maken van hulpverlening  blijkt dat veel mensen de kennis en vaardigheid missen hoe ze die verandering zelf kunnen aanpakken. Andere observaties wijzen er op dat de mens de natuurlijke behoefte heeft om zichzelf te verbeteren door te groeien.

30 jaar hulpverlening en trainingen geven is een zoektocht geweest naar hoe het komt dat mensen naar hulpverleners gaan en wat het beste werkt bij het realiseren veranderingen. Ik kan dit proces in een zin samenvatten: Ik heb een betere en simpele manier van veranderen gevonden: de Kantelmethode. Aangevuld met mijn eigen levenservaringen is het verlangen ontstaan om, mensen die er om vragen, te onderwijzen, zodat ze de kennis kunnen opdoen en de vaardigheid leren hoe ze hun eigen veranderingen kunnen aanpakken. Tijdens mijn lange reis in hulpverlenersland heb ik al ontdekt dat een probleem eigenlijk een stagnatie is van de wenselijke groei. Wat veel mensen een probleem noemen is eigenlijk een roep naar iets dat je wilt. Door het leerproces weer te openen, kan er verandering en groei plaats vinden. Veranderen doe je door te leren je wensen en verlangens te ontdekken. Heb je bijvoorbeeld de wens om je relatie met je partner te verbeteren, dan moet je de wens formuleren en er voor zorgen dat je gefocust bent op de positieve gedachten die te maken hebben met die wens. De wet van aantrekking helpt je door je gelijksoortige dingen, mensen en situaties te geven.

Het leven is simpel. Er zijn twee manieren van leven:  de negatieve of de positieve. Waar het een is kan het ander niet zijn. Je kan een keuze  maken voor welk leven jij gaat. Blijf je aandacht geven aan het negatieve of het positieve. In het hoofd van veel mensen speelt zich een innerlijk spel af. Het spel tussen negatieve gedachten en positieve gedachten. De kantelmethode geeft je een keuze en is het gereedschap dat jou helpt bij die keuze.

Het leven is een levenslange workshop die gratis is. Jij bent vrij om mensen uit te nodigen die je tot baat zijn. Als je de behoefte voelt kun je een gastdocent uitnodigen die samen met jou een weg creëert voor een beter leven.

Ik onderwijs De Kantelmethode. Voor mij betekent onderwijzen aansluiten bij de wensen van de leerling. Onderwijzen is kennis overdragen en leren die kennis te vertalen naar toepassen in het dagelijks leven. De kantelmethode is een gereedschap ter ondersteuning bij het leren van bewust controleren en sturen van je gedachten en het gebruik van de wet van aantrekking. Het bijzondere aan mijn onderwijs is : iedereen kan het leren!

Wat geldt voor elk nieuw gereedschap, geldt ook voor de kantelmethode: er is training en herhaling nodig om er handigheid in te krijgen. Ik geef onderwijs aan: individuen, relaties en groepen.

Als je het mij vraagt ben ik graag je gastdocent. Voordeel van een gastdocent is dat jij er voor betaald en bepaald aan hoeveel lessen jij behoefte hebt.

Ik ben een oplossingsgerichte onderwijzer/coach. Dat wil zeggen dat ik volgende principes en vaardigheden handteer: ik sluit aan bij jou wensen. Ik laat jou het tempo bepalen. Ik ben nieuwsgierig en luister leeg naar je. Ik stel je open vragen die leiden naar de verandering die jij wenselijk vindt. Ik geef veel waardering. Omdat ik zelf gekanteld ben, kan ik je heel goed laten kantelen. Ik ben heel enthousiast. Ik ben goed in trainen. Ik heb alle tijd. Verder ben ik leuk en humoristisch. Het belangrijkste is: plezier.

Alle vet gedrukte woorden verwijzen naar artikelen op mijn blog die meer informatie geven over het betreffende onderwerp.

Bedankt voor je interesse.

Gerrit van de Vegte Coach Kantelmethode